Visio ja tavoitteet

 
 

VISIO

Karhun Talo on kansanparannuksen ja shamanismin keskus Pohjois-Karjalassa, joka ylläpitää ja kehittää ikiaikaista perinnettä kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin puolesta yksilöstä yhteiskuntaan. Karhun Talo tarjoaa monipuolisia ja ammattitaitoisia palveluja, kuten kansanparannushoitoja, perinteistä suomalaista kuppausta, kalevalaista jäsenkorjausta, shamanistisia hoitoja, sekä energiahoitoja, kuten Reiki-hoitoa. Keskus tarjoaa monipuolista kurssi- ja retriittitoimintaa. Keskus verkostoi kansanparantajia ja shamanistisia harjoittajia paikallisesti, kansallisesti ja kansainvälisesti. Karhun Talo on ammattimaisesti toimiva yhteisöllinen toimintamuoto, joka luo työpaikkoja kansanparantajille ja shamanistisille toimijoille.

Karhun talo on arkkitehtonisesti, ympäristöesteettisesti ja taiteellisesti näyttävä kokonaisuus, joka luo kulttuurihistoriallisesti ja matkailullisesti merkittävät kohteet Joensuuhun ja Kolille.

 

 

 

TAVOITE

Edistää kansanparannuksen ja luonnonviisauden arvostusta ja kehitystä Suomessa ja kansainvälisesti. Keskuksen tarkoitus on omalta osaltaan ylläpitää, elävöittää, edistää, ja kansainvälistää kansanparantamisen perinnettä Suomessa. Tavoitteena on :

·       välittää ajankohtaista ja luotettavaa tietoa kansanparannuksesta ja shamanismista.

·       olla helposti lähestyttävä ja turvallinen paikka vastaanottaa kansanparannusta ja shamanistisia hoitoja, sekä opiskella niitä.

·       edistää kansanparannuksellisten metodien sisällyttämistä yhteiskunnan terveyspalveluihin moniulotteisemman terveydenhuollon puolesta.

·       edistää omalta osaltaan kansanparannuksen tunnettuvuutta ja edellytyksiä Suomessa.

·       elävöittää, vahvistaa ja kunnioittaa Kolin vanhaa shamanistista perintöä. Edistää Kolin profiloitumista kansanparannuksen ja shamanismin keskuksena Suomessa.

·       toimia kansanparantajien tukipisteenä yhteisen verkoston, kurssien ja retriittien osalta.

·       toimia linkkinä kansainvälisille parantajille ja opiskelijoille, jotka haluavat oppia kansanparannus-perinteistä ja shamanismista.

·       edistää ja tukea tieteellistä tutkimusta kansanperinteestä, erityisesti kansanparannuksesta ja shamanismista.

·       tukea monipuolisesti taiteellista työskentelyä.