Eettisesti hyvä shamanistinen toiminta

Kaiken eettisesti oikean toiminnan perusajatus on se, että se ei tuota harmia kenellekään, olipa kyse shamanismista tai mistä tahansa.

Eettisen perustaan liittyen, käytän itse opetuksissani symbolisena virikkeenä vanhaa tiibetinbuddhalaista opetusta nimeltä ”Noble Eightfold Path”, eli jalo kahdeksankertainen polku. Tätä polkua symboloi tämän sivun kuva, eli dharmachakra.

Kahdeksan jaloa eettistä perustaa ovat:

1. Oikea näkökulma: Tähän liittyy karman ymmärtäminen, kuinka kaikella toiminnallamme on seuraukset, myös elämien ketjussa kuolemamme jälkeen. Toimikaamme siis siten, että olemme tietoisia toimintamme seurauksista. Minulle tähän liittyy myös peilikuvallisuus: ”Mitä teemme toisille, toivomme myös itsellemme.”

2. Oikea intentio: Kaiken shamanistisen toiminnan, rukouksen ja rituaalin perusta on sen intentio eli tarkoitusperä. Intention tulee liittyä rauhaan, myötätuntoon, ja pyyteettömään rakkauteen.

3. Oikea puhe: Ei valehtelemista, ei töykeää puhetta, ei juoruamista, ei toisen selän takana puhumista.

4. Oikea toiminta: Ei tappamista ja toisen loukkaamista, ei varastamista, ei pettämistä, ei huonolla tavalla taloudellista haalimista.

5. Oikea elämäntapa: Elämäntapa, mihin ei liity tappamista, pettämistä ja vahingoittamista. Buddhismissa tähän liittyy esimerkiksi elämäntapa, mihin ei liity esim. eläinten tappaminen, aseiden välittäminen, alkoholin käsitteleminen tms.

6. Oikea “vaivannäkö”: Tämä liittyy siihen, että olemme antautuneita henkiselle polullemme ilman laiskuutta, levottomuutta, epäilyksiä tai minkään tyyppisiä huonoja käytäntöjä.

7. Oikea Mindfulness: Olemme tietoisia siitä, mitä teemme. Olemme läsnäolevia olentoja. Tähän liittyy myös ymmärrys kehollisuutemme, mielemme ja tunteidemme muuttumisesta
8. Oikea meditaatio (samadhi): Tähän liittyy oikeaoppinen meditatiivinen keskittyminen, joka on puhdasta tyyneyttä. Väitän, että kaiken shamanistisen toiminnan perusta on hyvä meditaatio, mihin liittyy myös hengittäminen ja hengitystekniikoiden harjoittelu.

Voimme tarkastella omaa toimintaamme, ja kuinka nämä kahdeksan kohtaa voivat olla avuksi eettisen perustamme vahvistamisessa. Näihin perustan itse mielelläni toimintaani. Mukavaa päivää kaikille!

5535573516_87e6a55168_o.jpg